Electric Bike Bicycle

Ebike 400W 48V Electric Folding Bike Bicycle 14 Tire 25mph E-Bike

Ebike 400W 48V Electric Folding Bike Bicycle 14 Tire 25mph E-Bike
Ebike 400W 48V Electric Folding Bike Bicycle 14 Tire 25mph E-Bike
Ebike 400W 48V Electric Folding Bike Bicycle 14 Tire 25mph E-Bike
Ebike 400W 48V Electric Folding Bike Bicycle 14 Tire 25mph E-Bike
Ebike 400W 48V Electric Folding Bike Bicycle 14 Tire 25mph E-Bike
Ebike 400W 48V Electric Folding Bike Bicycle 14 Tire 25mph E-Bike
Ebike 400W 48V Electric Folding Bike Bicycle 14 Tire 25mph E-Bike
Ebike 400W 48V Electric Folding Bike Bicycle 14 Tire 25mph E-Bike
Ebike 400W 48V Electric Folding Bike Bicycle 14 Tire 25mph E-Bike
Ebike 400W 48V Electric Folding Bike Bicycle 14 Tire 25mph E-Bike

Ebike 400W 48V Electric Folding Bike Bicycle 14 Tire 25mph E-Bike    Ebike 400W 48V Electric Folding Bike Bicycle 14 Tire 25mph E-Bike
Electric Folding Bike Bicycle 14 400W Motor EBike City 48V 15Ah Li-ion Battery. Battery: 48V 15Ah Lithium battery.

Motor: 400W high speed brushless gear motor. 1 x 48v 15ah lithium battery.


Ebike 400W 48V Electric Folding Bike Bicycle 14 Tire 25mph E-Bike    Ebike 400W 48V Electric Folding Bike Bicycle 14 Tire 25mph E-Bike